www. Nordjyskkystfiskerforening.Dk

                                               
Formand :

Henrik Bech
Kløvervej 59
9900 Frederikshavn
Tlf. :98427057 / 22543918
Email: hb@nordjyskkystfiskerforening.dk

Kasserer :

Tonny Pedersen
Rosevej 54,
9900 Frederikshavn
Tlf.: 98438589 / 30635478 
TP@Nordjyskkystfiskerforening.Dk

Indmeldelsesblanket

 

 

Navn               :-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Adresse          :-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Postnr./ by      :-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Email               :-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Mobil              :------------------------Fastnet:----------------------Fax:---------------------------

 

Kutternr          :-------------------------------------------  --------------------------------------------

 

Dato                :------------------

 

Underskrift :----------------------------------------------------------------------------------------------