Nordjysk Kystfiskerforening

Links

Fiskerforum


Regulering 2007

Brev til Danmarks Fiskeriforening : 06.01.07
Brev til Danmarks Fiskeriforening : 18.01.07
Nordjysk Kystfiskerforening status : 17.03.2007Nordjysk Kystfiskerforening status pr 17.03.2007.

Nordjysk Kystfiskerforening arbejder pt. med:

Til top


 

Brev til Danmarks Fiskeriforening 18. januar 2007

Til Danmarks Fiskeriforening                                                                                      D.18.01.2007
Nordensvej 3
7000 Fredericia
Att: Flemming Kristensen

 

 Kære Flemming.

 Nordjysk kystfisker forening ønsker et møde med dig så hurtigt som muligt.
Vi ønsker at diskutere følgende:

 1: Vi ønsker en orientering omkring de forhandling der er foregået omkring MAF segmentet.

2: Vi ønsker dialog omkring det fremtidige samarbejde. Dette set i forhold til den artikel som er sat i nordjyske tidende d. 16.01.2007 af Carl Jesper Hermansen.


 
Vi ønsker følgende rejst af Danmarks fiskeri forening på møde i erhvervsfisker udvalget d.29.01.2007.

 1: 1/3 reglen fjernes.

2: Rationer under MAF sættes op når 1/3 reglen er fjernet.

3: Årsmængden af fisk i MAF kan overføres til følgende år.

4: Muligheden for at fiske på uopfiskede arter (rødspætter) for MAF segmentet.

5: Forøgelse af den årlige kvote af torsk, tunge og rødspætter i takt med at antallet af erhvervsfiskere der søger bierhvervs status stiger. Dette forventer vi vil ske i takt med at de danske kvoter samles på færre hænder.  Jf. ”Prognose for fiskeriets indtjening i 2007”.

 Med venlig hilsen
 Jørgen Fink Petersen

Til topBrev til Danmarks Fiskeriforening 6. januar 2007

Til Danmarks Fiskeriforening                                                                 6.1.2007
Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia

Danmarks Fiskeriforening
H.C.Andersens Boulevard 37, 1.
1553 København V.
Att.: Henning Gyldenlev

Fiskeridirektoratet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fiskeridirektoratet,
Nyrupsgade 30,
1780 København V.
Att.: Mik Jensen

Tildeling af fiskekvoter til bierhvervsfiskeri i 2007

Lørdag 6.1.2007 kl. 0900: Bestyrelsen er samlet til krisemøde grundet de helt uacceptable forhold, der er blevet meldt ud til bierhvervsfiskerne i 2007.
Foreningen har været udsat for en regulær telefonstorm fra frustrerede bierhvervsfiskere.

Medlemmerne kan ikke leve med 1/3 ration i forhold til erhvervsfiskerne, reglen bedes fjernet.

Forløbet af erhvervsfiskerudvalgets arbejde i forhold til bierhvervsfiskeriet er langt fra, hvad man kunne forvente, herunder udsendelse af referater og andet materiale af betydning for beslutningsprocessen.
Da Dansk Kystfiskerforening ikke har plads i erhvervsfiskerudvalget, og ikke har fået tildelt informationer, som ligger til grund for tildelingen af fiskekvoter, ønskes følgende tilsendt:

Vi ønsker en dialog og eventuelt et møde hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Formand for Dansk Kystfiskerforening
Og Nordjysk Kystfiskerforening
Jørgen Fink Petersen
Violvej 3,
9990 Skagen
Tlf.: 98442472/21626472
E-mail: Fink@post11.tele.dk

Til top

©2007 Nordjysk Kystfiskerforening